theme wordpress

داده‌ها

تحلیل داده از زبان بیل گیتس

داده چیست ؟ در واقع داده‌ها را می‌توان مجموعی از اطلاعات، آمارها، دانش و… دانست. داده برای ثبت واقعیات پیرامون…
بستن
بستن